Hakkımızda

Biz Kimiz?

Acentamız 2005 Yılında FOLKLORİK TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. çatısı altında Kurulmuş olup, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine  5222 Üye Numarası ile kayıtlı  A Grubu Seyahat Acentasıdır.

Folklorik Turizm Seyahat Acentası; Ağırlıklı olarak Doğa,  Kültür, Gastronomi,  Tarih ve Arkeoloji  Turları düzenlemekte olan bir Seyahat Acentası olup,   Hafta sonu  Konaklamalı ve  Günübirlik  turlar dışında   Uzun süreli doğa ve kültür turları, bayram dönemlerinde Kültür Turları ile  birlikte ayrıca  Gruplara Özel turlar düzenlemektedir.

Özellikle Festival Turlarına çok önem veren bir seyahat acentası olup, Türkiye'nin bir çok bölgesinde düzenlenen Festivallere ilk tur düzenleyen Acente olma ayrıcalığına sahiptir. 

Bundan sonrada bu tur organizasyonlara yenilerini katmak ve öncü olmak dışında daha önce tur düzenlenmeyen bölgeleri programlarına dahil ederek siz gezginleri keşfedilmemiş Doğa, Tarih ve Kültür Miraslarımız ile buluşturmayı misyon edinmiş bir acentadır.

Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti

Bizim önceliğimiz, sizlerin mutluluğu. Misafirlerimize Folklorik Turizm güvencesiyle hizmet veriyoruz Güvenli, Mutlu ve Keyifli Turlar ve Deneyimler yaşamanız için var gücümüzle çalışıyoruz.

Neden Butik Turlar?

Bayram dönemleri haricinde Genel Olarak Butik Turlar (Az sayıda kişi ile gerçekleştirilen turlar Maksimum 25 Kişiyle yapılan tur) düzenlemekteyiz.

Butik Turlar;

Daha seri hareket etmemizi sağladığı için daha çok yer görme imkanı bulduğumuz,

Büyük araçların giremediği tur güzergahlarını programlarımıza dahil ederek buraları herkesten önce keşfetme ayrıcalığını yaşadığımız,

Katılımcıların bir biriyle ve Rehberler ile iletişimin kolay olduğu,

Yemek yenilecek mekanlarda uzun süreli servis gecikmelerine muhatap olmadığı,

Müze ve ören yerleri girişlerinde kuyrukta beklemenin en aza indirildiği,

Katılımcıların kendilerini özel hissetmelerini sağladığı, katılımcılara bazen küçük sürprizlerin yapıldığı , yerel insanımızla iletişim kurma olanağının da bulunduğu turlar olduğu için Butik Turlar düzenlemeye öncelik veriyoruz.

Neden Turla Gezmeliyiz?

* Kafam Yorulmadan Her Şey Hallolsun Diyenlerdenseniz.

* Zamanı Yönetmek Konusunda Tedirginseniz.

* Her Şeyi Bilen, Anlatan ve Yönlendiren Bir Rehberi Kim İstemez Ki!

* İlk Kez Yurt Dışına Çıkıyorsanız Ve Dil Bilmiyorsanız.

* Güvenlik Açısından Tedirginlik Duyuyorsanız

Yöreye Katkı ve Çevreye Duyarlılık

Gezilerimizde çevreye duyarlı davranıyoruz. Gezilerimizde elimizden geldiğince yöreye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Alışverişlerimizi mümkün olduğunca yöreden yaparak yöre insanına ekonomik katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Neden Folklorik?

Acentamıza isim araştırması yaparken temel çıkış noktamız, kültür tarih ve arkeoloji turları düzenleyecek bir acenta olarak turizm ve kültür turları ile ilişkilendirilebilecek bir isim olmalıydı. Folklorik kelimesi dikkatimizi çektiğinde ilk olarak bu kelimenin kökeni olan Folklor (Halk Bilimi) kelimesinin anlamını incelemeye başladık;

Halk Bilimi ve Folklor kelimesinin içeriğini incelediğimizde Turizm ile ilişkisi çok net anlaşılacaktır. Toplumların kendine özgü yapılarını inceleyen en temel bilim dallarından biri olarak folklor, oldukça geniş boyutlar içermektedir. Yaşam biçiminden politikaya ve sosyolojiye dek birçok ayrıntıyı içinde barındıran folklor, insana ilişkin incelenmesi gereken en önemli bilim dallarındandır.

 

Folklor, insan kuruluşlarında en yaygın, en devamlı ve eski olan şeyleri, halk sanatlarını, halk endüstrisini inceler. Atalardan gelen geleneklerin etkisi altında inanılan ve yapılan şeyleri inceler. Bugün yaşayan, fakat bugünün ve zamanımızın olmayan fikirleri, gelenek ve tarihleri, eski halklardan kalanları toplar, karşılaştırır. Halkın efsane, gelenek ve inanışları ile ilgilenir. Özetle, folklor, halkın düşünsel yapısını oluşturan her şeyi inceler.

 

Folklor aynı zamanda , uygarlık tarihini inceleyen sosyal bilimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Folklor insanlığın bakış açısında geçirdiği çeşitli evreleri inceler ve bunları günlük yaşamda karşılaşılan benzer aşamalarla kıyaslama amacını güder. Uygar ülkelerde halka ait düşünsel ve maddesel kültürü inceler. Hiçbir aydının öğretemediği, halkın kendi kendine öğrendiği efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni, yıldızlara ait inanma ve büyüler gibi halka ait şeyleri inceler.

Folklor, bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alanlardaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir senteze vardırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

Bir ülkenin, bir yöre halkının, bir etnik grubun yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı oluşturan insanların ortak ve yaygın davranış kalıplarını, yaşama biçimini, belirli olaylar ve durumlar karşısında tavrını, çevresini ve dünyayı algılayışını açıklamada; geleneksel ve törensel yaşamı düzenleyen, zenginleştiren, renklendiren bir beceriyi, beğeniyi, yaratıyı, kurumu, töreyi, kurumlaşmayı göz önüne sermede; bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da zamanımıza uzanan gelenekler, görenekler, adetler zincirini saptamada; bu zincirin dışlayıcı ya da destekleyici halkalarını tek tek belirlemede, halk kültürünün atardamarlarını yakalayarak bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmada folklorun rolü ve önemi birinci derecededir.

 

Yukarıda incelediğimiz konuları bir bütün olarak ele aldığımızda ve Folklorik kelimesinin Halka ait şeyler olduğunu göz önüne alarak özellikle Kültür Turizminin Folklorik kelimesiyle ne kadar örtüştüğü görülüyor. Acentamızın ismini  Folklorik Turizm olarak seçmemizin sebebi de buydu.